Pan Prezydent zerwał pępowinę łączącą go z Prezesem Panem! – Stanisław Michalkiewicz

(RSS generated with FetchRss)

Powered by WPeMatico

Comments are closed.